Ονειροκρίτης πιθάρι - αγγείο

Το πιθάρι το συναντάμε στη μυθολογία, σε λαϊκούς θρύλους και δοξασίες, καθώς και σε ανατολίτικα παραμύθια.
Αν δείτε λοιπόν στο όνειρο σας πιθάρι γεμάτο, θα αποκτήσετε πλούτη και δόξα διόλου κοινά και θα γευθείτε στη ζωή σας ευτυχία σπάνια.
Αν το πιθάρι είναι άδειο, οι προσδοκίες σας θα διαψευσθούν.
Αν είναι σπασμένο, σημαίνει προσωρινή κακοτυχία.
Τέλος, αν δείτε ότι είστε αγγειοπλάστης και φτιάχνετε πιθάρια, να περιμένετε αναγνώριση της αξίας σας και καθιέρωση.

Παρόμοιες ερμηνείες στον Ονειροκρίτη

Προσθήκη σχόλιου