Ο ονειροκρίτης ερμηνεύει τα όνειρα σας

heat

Αρχική » Oneiro » heat

Ονειροκρίτης heat - Όλες οι ερμηνείες σχετικά με την λέξη : heat

Αν δεν βρίσκετε το όνειρο - ερμηνεία που σας ενδιαφέρει ακριβώς, στείλτε μας το όνειρο σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.
Δείτε επίσης τα σχετικά όνειρα πιο κάτω.

Relevant entries from the dream dictionary :

  • The interpretation of death in dreams has various meanings, although generally it is terrifying and ominous for people. It is considered one of the most powerful dream symbols, but many times it expresses the subconscious fears we have about various situations that concern us.

  • Dreams in which an ex-lover appears are very common, especially after a recent start of a new relationship or after a breakup, as we are more emotionally vulnerable during this period.

  • The inheritance that comes from a person we love, whether it is alive or dead in real life, is a sign of good fortune and luck. If the person you inherited in your dream is live, then the dream means that this person is thinking of you and spiritually is with you.

  • A pregnant woman in dreams is always a good sign and signifies prosperity and emotional fulfillment. If you see a pregnant woman giving birth in your dream, you will have great success in your professional life. An ambitious plan of yours may come to fruition and give you particular joy.

  • Eyes in dreams have multiple interpretations depending on the colour and the situation.

    If you see beautiful, cheerful and gentle eyes, expect some good news.

    On the contrary, welled up eyes, are a warning for bad news and sorrows.

  • The appearance of a wedding dress or a bridal gown in a dream is generally considered an ill omen, though that depends on several aspects of the particular dream and the person's current psychology.

Subscribe to RSS - heat