Ο ονειροκρίτης ερμηνεύει τα όνειρα σας

wills

Αρχική » Oneiro » wills

Ονειροκρίτης wills - Όλες οι ερμηνείες σχετικά με την λέξη : wills

Αν δεν βρίσκετε το όνειρο - ερμηνεία που σας ενδιαφέρει ακριβώς, στείλτε μας το όνειρο σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.
Δείτε επίσης τα σχετικά όνειρα πιο κάτω.

Relevant entries from the dream dictionary :

 • The path, while in a dream, symbolizes the choices we have or will make in our lives.

  So if you see that the path you are walking is dark, narrow, inaccessible and full of bad emotions, then some of your choices will lead you to dangerous situations.

 • The inheritance that comes from a person we love, whether it is alive or dead in real life, is a sign of good fortune and luck. If the person you inherited in your dream is live, then the dream means that this person is thinking of you and spiritually is with you.

 • Dreams in which an ex-lover appears are very common, especially after a recent start of a new relationship or after a breakup, as we are more emotionally vulnerable during this period.

 • Eyes in dreams have multiple interpretations depending on the colour and the situation.

  If you see beautiful, cheerful and gentle eyes, expect some good news.

  On the contrary, welled up eyes, are a warning for bad news and sorrows.

 • A symbolic dream, the plow, is traditionally interwoven with the hard work and the expected returns from it.

  If you saw a plow in you dream, it means unexpected success in your business affairs.

  Seeing people plow means activity and momentum in learning.

 • The dog is considered man's best companion.

  In dreams, the presence of a dog has a special interpretation depending on the situation in which the encounter with the dog evolved.

Subscribe to RSS - wills