Ο ονειροκρίτης ερμηνεύει τα όνειρα σας

θυμίαμα

Αρχική » Taxonomy » Term » θυμίαμα

λιβάνι

Ονειροκρίτης λιβάνι

Το λιβάνι είναι ένα αρνητικό σύμβολο στα όνειρα.

Συγκεκριμένα, εάν δείτε λιβάνι αναμμένο ή θεωρήσετε ότι το μυρίζετε τότε πιθανό να συμβούν κάποια αρκετά δυσάρεστα γεγονότα που θα σας στενοχωρήσουν.

Relevant entries from the dream dictionary :

  • The inheritance that comes from a person we love, whether it is alive or dead in real life, is a sign of good fortune and luck. If the person you inherited in your dream is live, then the dream means that this person is thinking of you and spiritually is with you.

  • Dreams in which an ex-lover appears are very common, especially after a recent start of a new relationship or after a breakup, as we are more emotionally vulnerable during this period.

  • Beer and alcohol in general, as in real life, symbolizes meaningless temporary pleasures.

    So If you see beer in your dream, whether you were drinking it or not, expect that you will experience a period filled with small joys and temporary pleasures.

  • The path, while in a dream, symbolizes the choices we have or will make in our lives.

    So if you see that the path you are walking is dark, narrow, inaccessible and full of bad emotions, then some of your choices will lead you to dangerous situations.

  • The interpretation of death in dreams has various meanings, although generally it is terrifying and ominous for people. It is considered one of the most powerful dream symbols, but many times it expresses the subconscious fears we have about various situations that concern us.

  • The presence of thieves in dreams can be interpreted in many ways, depending on the context of the particular dream.

Subscribe to RSS - θυμίαμα